ภาพกิจกรรม

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2/2563

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน นำโดยนายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพวากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ,สรุปผลการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และกล่าวพบประชาชน ฯลฯ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)