ภาพกิจกรรม

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายนม 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน นำโดยนายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพวากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)