ภาพกิจกรรม

  ประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฏหมาย ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน นำโดยนายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฏหมาย ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ) ณ โรงเรียนปางแก อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)