ภาพกิจกรรม

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำคณะนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

    องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนครราขสีมา นำคณะศึกษาดูงานประกอบด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 80 คน ที่สถานพินิจฯจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา โดยนางสายใจ แสงนา นายประภัสร์พงษ์ ใจโพธิ์ ว่าที่ร้อยโทณัชพัฒน์ แสงจันทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)