ภาพกิจกรรม

  ปฐมนิเทศรับใหม่ ตุลาคม 2562

  โดย  ศฝฯ ขอนแก่น

   

    วันที่ 2 ธ.ค.62 งานสังคมสงเคราะห์จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กและเยาวชนรับตัวเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกฯเขต 4 โดยนายประสงค์ชัย ไตรยสุทธิ์ พบปะให้ความรู้ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มงาน ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพยาบาล ด้านการศึกษา ด้านพ่อบ้าน

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)