ภาพกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน”

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนิตยา แสงศรี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 คน ไปเข้าร่วมกิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักชาติ บูชาศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)