ภาพกิจกรรม

  ให้โอวาทและสอนตัดผมเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบนำ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐาภูรปุณยสิริ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เข้ามาพูดคุยให้โอวาทและสอนตัดผมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต และได้มอบปัตตาเลี่ยนให้สถานพินิจฯ จำนวน 2 ชุด

No such directory
Line Break (Shift + Enter)