ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อจัดทำร่างนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่ 108/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเยาวชนที่กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)