ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมพิธีลงนาม MOU เตรียมยกเลิกกระท่อมและกัญชาจากบัญชียาเสพติด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดให้โทษ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อวางรากฐานการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมและพืชกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้อธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบแก้วเซรามิค ผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ให้แด่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)