ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ ๑ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ ๒ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ ๓ และข้าราชการในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย ข้าวสารจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๕ อุบลราชธานี และผักสดจากศูนย์ฝึกและอบรมฯเขต ๑๑ ลพบุรี แด่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)