ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)