ภาพข่าว

  Morning meeting

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) โดยมี รองอธิบดีทั้ง ๓ ท่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

โอกาสนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) เป็นตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่อธิบดีกรมฯ พร้อมมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากโครงการแบ่งปันความสุขของขวัญนี้พี่ให้น้อง เพื่อนำไปซื้อของขวัญ และซื้อไอศครีมให้กับเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)