ภาพข่าว

  การประชุมหารืองบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารืองบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้หารือถึงการปรับแผนการดำเนินงานในส่วนกลาง พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)