ภาพข่าว

  โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำกล่องของขวัญพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชทิดา เนื่องในวันศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2563 มอบแก่กรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 14.45 น. ผู้แทนจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำกล่องของขวัญพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชทิดา เนื่องในวันศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2563 มอบแก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้รับมอบ ในการนี้อธิบดีกรมพินิจฯได้มอบผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย ถุงผ้าจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา และข้าวสารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี ให้กับผู้แทนโครงการด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 2 ชั้น 5 อาคารราชบุริดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)