ภาพข่าว

  กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ เครื่องสำอางมิสทิน และโครงการปันฝันปันยิ้ม “ให้โอกาสสร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

      วันที่  มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและสักขีพยาน ในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการชีวิตสีชมพูระหว่าง กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามเครื่องสำอางมิสทิน) และโครงการปันฝันปันยิ้ม ในการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชัน “Ning Nong Shopping Thailand” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายดนัย ดีโรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงฯ โดยมีผู้ร่วมลงนามเป็นพยาน  ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฝ่ายบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย นายสุรพล ดีโรจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอาคม พุฒตาล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายองอาจ วงศ์เดชาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำอางมิสทิน และฝ่ายโครงการปันฝันปันยิ้ม ประกอบด้วย นางสาวเพียงเพ็ญ วงศ์นิมิตรกุล รองผู้อำนวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม และนางสาวรวิวรรณ วรรธนอมรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม

  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะ ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ และเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา, บ้านปรานี, สิรินธร และเขต  ราชบุรี ร่วมงานด้วย ภายในงานมีการสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ และหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการปันฝันปันยิ้ม แก่แขกผู้มาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ในงานได้มีการสาธิตและทดลองสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Ning Nong โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผลงานของเยาวชนผ่านแอปพลิเคชัน Ningnong เป็นปฐมฤกษ์ นับเป็นการเปิดตัว Ningnong อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นจึงเป็นการฝึกสอนสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน Ning Nong แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท เบทเตอร์เวย์ฯ

             ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการขายสินค้าออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมด้านการผลิตงานฝีมือมาสร้างมูลค่า สามารถสร้างอาชีพค้าขายได้จริง และได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในหน่วยเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการฝึกวิชาชีพสำหรับผู้กระทำผิด ภายใต้การดูแลของ กระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความเชื่อมั่นการเห็นคุณค่าในตนเองต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


60
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)