ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับคุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการหน่วยคัดสรรและเบลลินี่พรีเมี่ยมคาเฟ่ และคุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้านมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ การสร้างอาชีพ และการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเกิดการขับเคลื่อน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทำให้เด็กและเยาวชนได้นำความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ยังหารือการให้ความร่วมมือในการเปิดร้านคาเฟ่ของ Bellinee's เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะวิชาชีพบาริสต้าแก่เด็กและเยาวชน ณ ที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ด้วย โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ 2 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ 3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 ในการนี้อธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบถุงผ้าจากฝีมือเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา และกระเช้าข้าวสารอินทรีย์ผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี ให้กับผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ด้วย 

31
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)