ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่องาน "JUSTICE LAND ดินแดนแห่งความยุติธรรม"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ และกระทรวงยุติธรรมร่วมงาน “มหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ๒๕๖๓” โดยภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ มากมาย ภายใต้ชื่องาน "JUSTICE LAND ดินแดนแห่งความยุติธรรม" อาทิ ห้องฝึกสถานการณ์จำลอง (simulator) จิ๊กซอว์นกกองทุนยุติธรรม กิจกรรมตักไข่ เป็นต้น​ ทั้งนี้​ กรมพินิจ​และ​คุ้มครอง​เด็ก​และ​เยาวชน​ ได้ร่วมจัดกิจกรรม​นันทนาการและแจกของรางวัล​แก่เด็กๆภายในงานด้วย​ ซึ่งมีเด็กๆให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม​เป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)