ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการดำเนินงานของเจ้าพนักงานพินิจ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบไข่ไก่ออร์แกนิคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)