ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นสิ่งผิดระเบียบ และสิ่งของต้องห้ามพร้อมทั้งฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กและเยาวชนโดยวิทยากรจากกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

   

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)