ภาพกิจกรรม

  ออกสำรวจตรวจสอบและติดตามสอดส่องดำเนินการต่อผู้กระทำผิด สถานบริการหรือสถานประกอบการตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

   

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)