ภาพกิจกรรม

  //**//เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนายภักดี คุ้มรักษ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก กรมการปกครอง สำนักงาน ปปส.ภาค ๖ ภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดโครงการ//**// ได้รับเกียรติจากนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการ//*//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)