ภาพกิจกรรม

  //**//เข้าร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนายภักดี คุ้มรักษ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย โดยมีพันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมลงตรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)