ภาพกิจกรรม

  ท่านผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มอบของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันนี้ (วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563) ท่านผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มอบของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 แก่เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)