ภาพกิจกรรม

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    ***วันนี้ (วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563)*** สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านนิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านผู้พิพากษาสมทบ, อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่, ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและศูนย์ฝึกสงขลา พร้อมคณะ, ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและคณะกรรมการสงเคราะห์ มาร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา โดยโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดีมีคุณธรรม กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ลดความเครียด ความวิตกกังวลระหว่างถูกควบคุมตัวในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)