ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นจู่โจมจากหน่วยงานภายนอก

  โดย  สพฯ นครศรีธรรมราช

   

    เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จำนวน 7 คน ได้เข้าตรวจค้นจู่โจมสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ โดยมีการตรวจค้นหอนอน ตู้เก็บสิ่งของ อาคารสถานที่ อาวุธหรือสิ่งที่อาจใช้เป็นวุธและสารเสพติดในสถานที่ควบคุม ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งผิดระเบียบ รวมทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะเด็กและเยาวชน จำนวน 10 คน ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)