ภาพข่าว

  โครงการนำร่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ตามโครงการยกระดับบูรณาการภาครัฐ และบริการประชาชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ดำเนินงาน "โครงการนำร่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ตามโครงการยกระดับบูรณาการภาครัฐ และบริการประชาชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อประเมินผล โดยกำหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่ทดลองระบบตามกระบวนงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน


13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)