ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ กรมธนารักษ์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์  รองอธิบดีกรมพินิจฯ ผู้ตรวจราชการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งมอบงานศิลปะภาพนูนต่ำ (โอชิเอะ) งานฝีมือจากเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี แด่ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)