ภาพข่าว

  ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมพินิจฯ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ซึ่งการประชุมและตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) ในการนี้นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและอบรมฯให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

             และในวันที่ 17 มกราคม 2563 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมพินิจฯ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง โดยมีนายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยองข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและอบรมฯให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)