ภาพข่าว

  กรมพินิจฯเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2563 ประธานศาลฎีกา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบงานศิลปะภาพนูนต่ำ (โอชิเอะ) งานฝีมือจากเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีแด่ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)