ภาพข่าว

  การประชุม “คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563” ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการออกกำลังกายส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดี รวมทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกรมพินิจฯได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วย ดังนั้นเพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวเกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น ในการนี้นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)