ภาพข่าว

  เอไอเอส จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมพินิจฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในโอกาสที่เข้าหารือกับกรมพินิจฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และวางแนวทางในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ ตามความต้องการ และตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ตำบล สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   


21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)