ภาพข่าว

  โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (1) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (3) คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมและบริจาคโลหิตด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โลหิตที่รับบริจาคในครั้งนี้ สภากาชาดไทยจะนำไปช่วยเหลือแก่ผู้รับบริจาคในโอกาสต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 และในครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563  ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


60
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)