ภาพข่าว

  โครงการวิทยาศาสตร์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะจัดงานโครงการวิทยาศาสตร์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีนายระวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานเด็กและเยาวชนได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การออมและแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับกองทุนการออมแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย

     และในเวลา 11.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ ในพื้นที่เขต 6 นครสวรรค์ ด้วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


46
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)