ภาพข่าว

  พิธีเปิดโครงการสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) โดยมีนายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยเกษตร อาทิ โรงเพาะเห็ด โรงเรือนเมล่อน แปลงนาสาธิต แปลงปลูกพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น โดยมีเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย และแนะนำหน่วยเกษตรตามจุดต่างๆ พร้อมกันนี้อธิบดีกรมพินิจฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกล่าวชื่นชมเด็กและเยาวชน ในการนี้นางลัดดา ปรีชาจารย์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นายจรรยา กำไรเพ็ชร์ ประธานกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต 6 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย

     อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ เมื่อเวลา 14.30 น. อธิบดีกรมพินิจฯ ให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมอาทิ เกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ กิจกรรม Market Space กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาวในระบบ 3 มิติ แบบ Full dome เป็นต้น โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


64
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)