ภาพข่าว

  “การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๕ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)" โดยมีคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้จัดการประชุมเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน การประชุมครั้งนี้จัดโดยกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ31
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)