ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาข้อหารือกรณีการขออนุเคราะห์ขยายเวลาต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุราในเขตพื้นที่ตำบาลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)