ภาพข่าว

  ติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง เป็นศูนย์ฝึกและอบรมฯเฉพาะด้านกีฬา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดกรมพินิจฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง เป็นศูนย์ฝึกและอบรมฯเฉพาะด้านกีฬา พร้อมทั้งประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและติดตามผลการดำเนินงานในด้านสุขอนามัยเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี


16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)