ภาพกิจกรรม

  โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

    เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ออกให้บริการร่วมในโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการให้บริการรับรายงานตัวเยาวชนตามมาตรา ๘๖ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและให้ความรู้กฎหมาย

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)