ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯพิจิตร ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและบรรยายกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และจราจรให้กับนักเรียน

  โดย  สพฯ พิจิตร

   

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและบรรยายกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และจราจรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตะพานหิน ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)