ภาพกิจกรรม

  โครงการสถานพินิจสระบุรีลีกคัพ ครั้งที่ 3

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2563 สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันกีฬา “ตะกร้อลอดห่วง” ในโครงการสถานพินิจสระบุรีคัพครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกีฬาประเภทที่ 4 ใน 8 ชนิดกีฬา ในการจัดครั้งนี้ โดยมี นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานและความรู้เรื่องกีฬา “ตะกร้อลอดห่วง” ได้อย่างถูกต้อง

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)