ภาพกิจกรรม

  พิธีบวงสรวงตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาครรัตน์ เห็มภูมิ นักจิตวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดกวิศราราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)