ภาพกิจกรรม

  i่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพประชาชนที่ประสบเหตุกราดยิงในเมิองนครราชสีมา

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

    วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา โดยนางสายใจ แสงนา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ว่าที่ ร.ท. ณัชพัฒน์ แสงจันทร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ และนางนวลรัตน์ พุ่มจำปา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพประชาชนที่ประสบเหตุกราดยิงในเมืองนครราชสีมา ณ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)