ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติร่วมเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Coffee Training Center : P - CoT)” ร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา และนางสาวสุดารัตน์ สุทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมพิธีเปิดด้วย การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจกรรม CSR ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ “การทำกาแฟ” และดำเนินกิจกรรม “Pat เพิ่มสุข” โดยการจัดตั้งร้านกาแฟให้แก่บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา รวมถึงบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่รับรองแขกที่มาติดต่อให้เกิดความประทับใจ ทั้งนี้ยังส่งเสริมการทำกิจกรรมชมรมกาแฟของนักเรียน/นักศึกษาอีกด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซอย 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)