ภาพกิจกรรม

  //**//จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานพินิจฯ สุโขทัย จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัยส่งผู้แทนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการป้องกันการทุจริต//**//ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะอาจารย์และนักเรียน//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)