ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมงานเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมชมการประกวดและให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)