ภาพข่าว

  กิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 6 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับหน่วยงานผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร ผู้มาติดต่อ รวมถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการประชาชนและชาวต่างชาติ ได้เข้าใจต่อสถานการณ์โรค และมีความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคอย่างถูกต้อง และเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การสอนเย็บหน้ากากผ้า การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และคำปรึกษา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

38
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)