ภาพข่าว

  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวหลังประชุม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานควบคุมโดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางอรัญญา  ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมการแถลงข่าวด้วย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีมาตรการให้กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติงดการเยี่ยม ผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชน และผู้ถูกคุมประพฤติในสถานควบคุมเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  พร้อมกล่าวชมเชยว่าที่ผ่านมากรมพินิจฯ ได้มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน โดยได้มีการคัดกรองและป้องกันเด็กและเยาวชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เข้ามาใหม่ ทั้งนี้กรมพินิจฯ ได้มีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวต่อไป โดยขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขการแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)