ภาพข่าว

  การประชุมนำเสนอข้อเสนอแนะงานวิจัยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 20 มีนาคม 2563  เวลา 13.30 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธาน "การประชุมนำเสนอข้อเสนอแนะงานวิจัยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย" ซึ่งองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย เรื่อง "การเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการทำงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศักยภาพและกระบวนทำงานของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชน" โดยมี นางสาวศิริรัตน์ ชุณศาสตร์ ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) และคณะทำงานจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมพินิจ 1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)