ภาพข่าว

  คณะผู้แทนจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเจ้าหน้าที่จากสโมสรกีฬาบีบีจีมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางปรีดา  วิสาโรจน์  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเจ้าหน้าที่จากสโมสรกีฬาบีบีจี อาทิ คุณวิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ คุณแพทริเซีย กู๊ด คุณนิธิชญา ศรีสุขพรชัย คุณเหมือนแพร กุลสลานุภาพ เข้าร่วมพูดคุย เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๓๐๐ ชิ้น เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น แป้งเย็น ยาสระผม ยาสีฟัน ขนม นม ฯลฯ ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)