ภาพกิจกรรม

  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการ “ฟ้าสดใส...ที่เมืองอุทัยธานี”

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาวธนนันท์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการ “ฟ้าสดใส...ที่เมืองอุทัยธานี” โดยพิจารณาคัดเลือกเด็ก/เยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ให้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางวิไล อรุณศิริเลิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีในครั้งนี้

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)